Institution Details

 CARMEL NIVAS CONVENT ( 1996 ), BHATAPARA
Place BHATAPARA
Parish Kondagaon
Contact Address C/O. St. Mary's Eng. Med. School, Bhatapara P.O.-493 118, Raipur Dist.,C.G.
Pincode 493118
Phone 7470339955, 9399061281
Email carmelnivas2000@gmail.com